Liczba odwiedzin strony: 20500 Osób na stronie: 2
 

Adaszek Marek, mgr. Kancelaria adwokacka

 
 
Adaszek Marek, mgr. Kancelaria adwokacka
 
Szkolna 7
26-400 Przysucha
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2006 Nr 249 poz. 1826 - Zm.: ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2006 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) w art. 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: "1a.  Miasto stołeczne Warszawa staje się fundatorem w fundacjach, w których był nim podmiot określony w ust. 1, w szczególności obejmuje przewidziane w...
Monitor Polski 2003 Nr 50 poz. 785 - Przyjęte informacje finansowe o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2002 r
KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 października 2003 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2002 r. (M.P. z dnia 31 października 2003 r.) Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 oraz z 2003 r. Nr 57, poz. 507) Państwowa Komisja...